Pod koniec kwietnia, w Wiśle, z udziałem blisko 1200 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całej Polski odbył się XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej.

Doroczna konferencja Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zorganizowana została z udziałem wielu autorytetów naukowych, a jej celem było przekazanie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej najnowszej wiedzy medycznej przydatnej w codziennej praktyce. W programie naukowym kongresu znalazły się sesje poświęcone nowościom w leczeniu chorób psychicznych, opieki nad dzieckiem, choroby Parkinsona, arytmii, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy i astmy oskrzelowej oraz otyłości. Podczas spotkania poruszone zostały także tematy dotyczące profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy oraz leczenia guzów tarczycy i nadnerczy.

Jak co roku, kongres lekarzy rodzinnych obfitował w wystąpienia naukowe najwybitniejszych przedstawicieli różnorodnych dyscyplin medycznych współpracujących z podstawową opieką zdrowotną. W inaugurującym kongres wykładzie, wybitny polski kardiochirurg prof. dr hab. n. med. Marian Zembala ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, wskazał, jak ważna jest ścisła współpraca lekarzy rodzinnych z kardiologami w celu poprawy skuteczności leczenia oraz obniżenia śmiertelności w chorobach układu krążenia .Prof. Zembala podkreślił, że dzięki zastosowaniu teletransmisji i telekonsultacji lekarze rodzinni nawet w najmniejszych ośrodkach zdrowia mają możliwość szybkiej i bezpośredniej współpracy z jednostkami klinicznymi w zakresie kardiologii i kardiochirurgii.

Proflexen

Tematy dotyczące chorób układu krążenia były obecne także podczas innych sesji naukowych kongresu, w tym poświęconych m.in. nowościom w zasadach postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego, leczeniu zaburzeń lipidowych u pacjentów powyżej 65 roku życia, a także postępowaniu w niewydolności żylnej i zespole pozakrzepowym.

Wśród zagadnień praktycznych poruszanych podczas XVIII Kongresu Medycyny Rodzinnej w Wiśle, znalazły się też częste problemy występujące w codziennej praktyce podstawowej opieki zdrowotnej, takie jak m.in. stany gorączkowe niejasnego pochodzenia w wieku podeszłym, infekcja dróg oddechowych, dolegliwości bólowe kręgosłupa, a także postępowanie z pacjentami bariatrycznymi.

Najlepsze tabletki na powiększenie biustu

W ramach kongresu zorganizowanych zostało kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń praktycznych poświęconych m.in. wykonywaniu podstawowych zabiegów ratujących życie u dzieci, przeprowadzania zabiegów tzw. „ małej chirurgii”, wykonywaniu otoskopii oraz doboru opatrunków w ranach przewlekłych.

XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej w Wiśle był także okazją do wręczenia siedmiu przychodniom podstawowej opieki zdrowotnej certyfikatów akredytacyjnych potwierdzających spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej, a tym samym świadczących wysoką jakość opieki nad pacjentami. Aby zdobyć certyfikat jakości, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej musiały spełnić 123 standardy określone przez ekspertów rządowego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wśród nich wymogi dotyczące zasadności kierowania do lekarzy specjalistów, zapewnienia opieki w domu pacjenta, udzielania pacjentom porad telefonicznych i przez Internet, prowadzenia edukacji zdrowotnej, aktywnego uczestnictwa pacjenta w podejmowaniu decyzji zdrowotnych. Pozytywna ocena przestrzegania standardów akredytacyjnych pozwoliła na przyznanie placówkom certyfikatu. – Certyfikat jest dowodem ich prawidłowego, ponadprzeciętnego funkcjonowania, bardzo dobrego zorganizowania i dowodem dużej motywacji lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia jakości. Przy obecnym obciążeniu pracą oraz biurokracją bardzo brakuje nam czasu na tego typu ważne przedsięwzięcia – mówił dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Pierwsze certyfikaty wręczone zostały w czasie uroczystości otwarcia XVIII Kongresu Medycyny Rodzinnej w Wiśle przez wiceministra zdrowia Zbigniewa J. Króla. Otrzymały je przychodnie Medart z Krakowa, Amedica z Warszawy, „Ad Aegrotum” z Krakowa, przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej z Chemłna, Kemed z Wąbrzeźna, przychodnia „Łomżyńska” z Bydgoszczy oraz Przychodnia Rodzinna z Augustowa.

Wśród ważnych tematów omawianych w czasie kongresu znalazł się problem tzw. ruchów antyszczepionkowych. – Ruchy antyszczepionkowe są nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla zdrowia dzieci oraz dla zdrowia publicznego – alarmowali lekarze rodzinni obradujący w Wiśle na XVIII Kongresie Lekarzy Rodzinnych. W czasie konferencji prasowej, w której udział wzięli: Zbigniew J. Król, wiceminister zdrowia, Andrzej Jacyna, p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasz Tomasik, Prezes KLRwP oraz Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej poruszono temat skutecznych form profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji zdrowotnej. Uczestnicy konferencji skrytykowali ruchy i organizacje opowiadające się za nie poddawaniem dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. – Patrząc choćby na epidemie chorób, które udało się wyeliminować, takie jak ospę prawdziwą czy chorobę Heinego-Medina, można powiedzieć, że szczepionki są jednym z największych dobrodziejstw współczesnej medycyny. Ich rolę można docenić patrząc na problem HIV, czy malarii gdzie nie mamy skutecznych metod zapobiegania tym chorobom – powiedział dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

– Ruchy antyszczepionkowe są nieodpowiedzialne – powiedziała dr Agnieszka Jankowska Zduńczyk Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. – Nie będziemy mieć czym leczyć dzieci, które nieuodpornione zachorują na ciężkie, a często nawet na śmiertelne choroby. – Namawianie do nieszczepienia będzie prowadzić do tragedii, które z powodu ciężkich chorób rozgrywać się będą w rodzinach, a my lekarze będziemy wobec tego bezsilni, nie mając możliwości leczenia – powiedziała konsultant krajowa.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król podkreślił, że przede wszystkim dzięki lekarzom rodzinnym oraz lekarzom pediatrom udało się utrzymać w Polsce wskaźnik wyszczepialności dzieci na poziomie 92%. – Wiem, że państwa cierpliwa edukacja i profesjonalizm lekarski w rozmowie z rodzicami przezwycięża nieracjonalne argumenty zniechęcające do szczepień ochronnych – powiedział wiceminister Zbigniew J. Król. Z kolei obecny na konferencji Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna, powiedział, iż problem ten jest nie bez znaczenia dla publicznego płatnika, gdyż nastąpi wzrost kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych spowodowanych chorobami i nowymi epidemiami, których nie uda się uniknąć z powodu braku szczepień ochronnych. Dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zapowiedział, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie składają broni i będą się jeszcze bardziej skutecznie przekonywać rodziców do korzystania ze szczepień ochronnych.

W czasie trwającego w Wiśle XVIII Kongresu Medycyny Rodzinnej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej rozmawiali z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. na temat wprowadzania e -zwolnień oraz innych zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. – Doceniamy to, że zostanie uwzględniony głos lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy postulowali o przesunięcie terminu obligatoryjnego wprowadzenia zwolnień w formie elektronicznej. Cieszymy się, że został on odroczony w czasie. Zapobiegło to sporemu chaosowi i problemom dla pracowników oraz lekarzy, gdyż nie jesteśmy jeszcze gotowi do pełnego wdrożenia tego rozwiązania – mówił dr hab. med. Tomasz Tomasik – Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

„Gorącym tematem” do dyskusji była też zapowiedź ministra zdrowia, iż to lekarze rodzinni przejmą wkrótce od specjalistów medycyny pracy badania dopuszczające do pracy oraz badanie okresowe m.in. pracowników administracyjnych, biurowych i innych, w których środowisku pracy nie występują poważne ryzyka dla zdrowia. Taki model opieki profilaktycznej funkcjonuje m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii. – Ne mówimy nie zmianom proponowanym przez ministerstwo zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników. Widzimy niedoskonałości dotychczasowego systemu, jesteśmy gotowi do dyskusji mającej na celu poprawę rzeczywistych efektów profilaktyki zdrowotnej pracowników. Jestem przekonana, że specjaliści medycyny pracy kierując się tym samym celem będą bardzo merytorycznym partnerem. Dla nas istotne będą szczegóły tych rozwiązań, w tym warunki organizacyjne i sposób finansowania nowych zadań pozostających poza powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Merytorycznie specjaliści medycyny rodzinnej są przygotowani do realizacji zadań profilaktycznych w środowisku pracy. Problemem może się okazać pogodzenie tych zadań z codzienną pracą lekarską, związana z tym biurokracja oraz warunki finansowe – mówiła dr Agnieszka Jankowska–Zduńczyk.

Centrum Terapii Naturalnej

Tegoroczny kongres zakończył się debatą poświęconą modelowi opieki koordynowanej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, NFZ, związków pracodawców, Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Większość jej uczestników była zgoda, że opieka koordynowana jest optymalnym kierunkiem zmian w ochronie zdrowia. Dyskutanci różnili się w zdaniach jednak co do zakresu i zadań realizowanych w ramach opieki koordynowanej przez lekarza rodzinnego.

XVIII Kongresowi Medycyny Rodzinnej w Wiśle towarzyszyły warsztaty biegowe i nordic walking oraz występy Jacka Wójcickiego, Mariana Opanii i Wiktora Zborowskiego.

Organizatorzy zaczęli przygotowania już do kolejnej edycji wydarzenia i zapraszają na przyszłoroczny XIX Kongres Medycyny Rodzinnej.