Termin i miejsce

Termin:

19 - 22 kwietnia 2018 roku

Miejsce:

Hotel Gołębiewski
Aleja księdza Biskupa Juliusza Bursche 3, 43-460 Wisła

Opłaty

TABELA OPŁAT

Wpłata do
31.01.2018
Wpłata do
28.02.2018
Wpłata do
31.03.2018
Wpłata
na miejscu
Lekarze Członkowie KLRwP1 390,00 zł 480,00 zł 590,00 zł 690,00 zł
Rezydenci2 280,00 zł 320,00 zł 350,00 zł 400,00 zł
Rezydenci Członkowie KLRwP1,2 140,00 zł 180,00 zł 350,00 zł 400,00 zł
Pozostali uczestnicy 490,00 zł 550,00 zł 590,00 zł 690,00 zł
Osoby Towarzyszące 320,00 zł 360,00 zł 360,00 zł 400,00 zł
1 dla Członków KLRwP z opłaconą składką członkowską do 2017 roku włącznie
2 po przesłaniu zaświadczenia wystawionego przez Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

OPŁATA OBEJMUJE

Uczestnicy:

 • udział w Uroczystej Sesji Otwarcia w dniu 19 kwietnia 2018 roku
 • udział we wszystkich sesjach, warsztatach oraz wystawie medycznej
 • pakiet materiałów kongresowych
 • certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi
 • wyżywienie w dniu 20 kwietnia 2018 roku – lunch i dwie przerwy kawowe
 • wyżywienie w dniu 21 kwietnia 2018 roku – lunch i przerwa kawowa
 • udział w wybranych kursach tematycznych
Uwaga!
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Osoby towarzyszące:

 • udział w Uroczystej Sesji Otwarcia w dniu 19 kwietnia 2018 roku
 • wstęp na imprezę towarzyszącą w dniu 20 kwietnia 2018 roku
 • wyżywienie w dniu 20 kwietnia 2018 roku – lunch i dwie przerwy kawowe
 • wyżywienie w dniu 21 kwietnia 2018 roku – lunch i przerwa kawowa

OPŁATA NIE OBEJMUJE

Uczestnicy:

 • wstępu na Bal Lekarzy Rodzinnych
 • zakwaterowania
 • uczestnictwa w wycieczkach
 • uczestnictwa w imprezach towarzyszących kongresowi

Osoby towarzyszące:

 • udziału w sesjach, warsztatach
 • pakietu materiałów kongresowych
 • certyfikatu uczestnictwa
 • wstępu na Bal Lekarzy Rodzinnych
 • zakwaterowania
 • uczestnictwa w wycieczkach
PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY