Program Kongresu

Program Kongresu obejmuje liczne sesje wykładowe i warsztatowe, w których poruszone zostaną tematy dotyczące systemu ochrony zdrowia, problemów klinicznych, a także sprawy związane z organizacją i prowadzeniem praktyki lekarza rodzinnego.

Poza wiedzą teoretyczną uczestnicy będą mieli okazje rozwinąć praktyczne umiejętności jakie zapewni udział w wybranych kursach tematycznych. W programie znajdują się także sesje plakatowe oraz prezentacje ustne podczas których zaprezentowane zostaną dokonania praktyczne i naukowe uczestników Kongresu.

Program Ramowy

CZWARTEK - 19 kwietnia 2018 r.
18:30 - 21:30 Uroczysta Sesja Otwarcia Kongresu
PIĄTEK - 20 kwietnia 2018 r.
08:00 - 09:30 Rejestracja Uczestników
09:30 - 11:00 Sesje wykładowe
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
15:30 - 16:00 Przerwa kawowa
16:00 - 17:30 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
17:30 - 20:00 Sesja plakatowa, sesje naukowe – prezentacje prac
SOBOTA - 21 kwietnia 2018 r.
08:00 - 09:00 Sesje naukowe
09:00 - 10:30 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:30 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
15:00 - 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 17:00 Sesja plenarna
NIEDZIELA - 22 kwietnia 2018 r.
10:30 Otwarte posiedzenie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY