Abstrakty

PREZENTACJE USTNE

PREZENTACJE USTNE

TERMIN PREZENTACJI

Średniawa A., Krotos A., Drwiła D., Polak M., Kalemba K., Siemaszko E., Wojnarowska U., Tomasik T.

Całościowa ocena geriatryczna - przegląd dostępnych metod oceny pacjenta
w wieku senioralnym  (PU. 1)

SESJA NAUKOWA I

PROBLEMY OSÓB STARSZYCH
W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

 

PIĄTEK, 20.04.2018

Godz. 16.00-17.30

Sala Granatowa

Poziom IV

Kuliński W.

Profilaktyka niepełnosprawności u osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego (PU. 2)

Citko A., Górska A.

Leczenie zaburzeń lipidowych u pacjentów powyżej 65 roku życia w prewencji pierwotnej choroby niedokrwiennej serca - przegląd piśmiennictwa (PU. 3)

Putz J., Pruszyński J.J.

Obserwacje dotyczące stanu opieki  geriatrycznej w Polsce  (PU.4)

Mrozkowiak M.

Koncepcja kompleksowego usprawniania seniora (PU.5)

Paciepnik I., Kacorzyk R

Co warto zabrać na wizytę domową (PU. 6)

 

SESJA NAUKOWA II

RÓŻNORODNE PROBLEMY ORGANIZACYJNE
I KLINICZNE
W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

 

PIĄTEK, 20.04.2018

Godz. 17.30-19.00

Sala Granatowa

Poziom IV

Dela R.

Model POZ Plus jako przykład organizacji opieki koordynowanej (PU. 7)

Citko A., Górska A.

Współwystępowanie niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa i alergii
u 44- letniej pacjentki- opis przypadku (PU. 8)

Kuliński W.

Zespoły bólowe kręgosłupa - problemem w pracy lekarza rodzinnego (PU.9)

Kuliński W.

Wybrane problemy w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń układu nerwowego
w praktyce lekarza rodzinnego (PU. 10)

Citko A., Górska A

Obraz kliniczny demodekozy u 51- letniego pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń współistniejących- opis przypadku (PU. 11)

 

PREZENTACJE USTNE

PREZENTACJE PLAKATOWE

TERMIN PREZENTACJI

Słowik J., Maciejewska I., Szostak-Trybuś M., Kozyra H., Palka-Słowik M., Słowik M., Paszek P., Irzyniec T.

Ocena stanu wiedzy młodzieży na temat otyłości. Rola edukacji i higieny szkolnej
w walce z nadmierną masą ciała ( SP.1)

PREZENTACJE:

PIĄTEK, 20.04.2018

godz.17.30-19.00

 

Miejsce: Foyer Sala Plenarna poziom VI

 

Maciejewska I., Szostak-Trybuś M., Torchała L., Słowik J., Palka-Słowik M., Słowik M., Paszek P., Irzyniec T.

Ocena stanu wiedzy pacjentów i ich rodzin na temat choroby Parkinsona
i Alzheimera (SP.2)

Citko A., Górski S., Marcinowicz L., Górska A.

Czynniki predykcyjne wyższej wartości końcowej skali punktowej w oparciu
o kwestionariusz Oswestry w grupie osób z niespecyficznymi przewlekłymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa (SP.3)

Kałużyński M., Dolanowska E., Dolanowski H., Fronc M.

Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce POZ (SP.4)

Kałuzyński M., Dolanowski H., Dolanowska E., Fronc M.

Grubość kompleksu intima-media oraz występowanie blaszki miażdżycowej
w tętnicach szyjnych u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią (SP. 5)

Kałużyński M., Dolanowska E., Dolanowski H., Fronc M.

Kardiomiopatia tako-tsubo u pacjenta w podeszłym wieku z zaburzeniami funkcji poznawczych. Opis przypadku  (SP.6)

Ławicki S., Zajkowska M., Będkowska E., Szmitkowski M.

Stężenie i przydatność diagnostyczna cytokiny VEGF-C oraz CA 15-3 u pacjentek
z rakiem piersi (SP. 7)

Ławicki S., Zajkowska M., Będkowska E., Szmitkowski M.

Stężenie i przydatność diagnostyczna receptora Flt-4 (VEGFR-3) oraz CA 15-3
u pacjentek z rakiem piersi (SP. 8)

Łękawska K.

NLPZ a Zespół Stevensa Johnsona-opis przypadku (SP. 9)